lørdag 21. juni 2014

Building the physical model of the New Miles2Smiles center

Building the model in 1:100

 
 
 
 
 
(A sneak preview of the final design...)
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar