mandag 8. september 2014

Re-use of waste materials: part 1 /Potensialet i søppel: del 1

Bæredyktighet er en svært viktig faktor i dette prosjektet, både sosialt og miljømessig. De langsiktige mulighetene som ligger i å bevisstgjøre lokalbefolkningen i måter å behandle og gjenbruke ting som vanligvis blir sett på som søppel er undervurdert, og var viktig å fokusere spesielt på. En heldig tilfeldighet er at disse materialene ofte er i overflod, gratis og enkle å få tak i i slumområdene som Kalerwe i Kampala. Under oppholde vårt i Kampala passerte vi mange "skrotplasser" på vei til Miles2Smiles senteret hver dag, og vi begynte å tenke på potensialet i å gjenbruke "søppel" til forskjellige elementer i det nye senteret.

Dette kicket i gang en grundig research-prosess på ulike måter å gjenbruke søppel på. Vi  fokuserte på materialer vi hadde observert i nærområdet, som gamle bildekk og glassflasker. Gamle bildekk, for eksempel, viste seg å ha utallige bruksområder etter å ha gjort sin nytte som nettopp bildekk.

Vi samlet all inspirasjon og jobbet oss ned til et collage som representerte alle mulige bruksområder vi ville bruke i vårt prosjekt, - og ideer som også kunne tas i bruk av lokalbefolkningen. Collaget under viser alle bruksområder for bildekk som allerede er implementert i designet vårt for det nye Miles2Smiles senteret!


Ved å dele collaget vårt her håper vi at flere kan bli inspirert til å utforske mulighetene med gjenbruk, - uansett hvor i verden du er! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar