søndag 9. mars 2014

Project intro

Intro:
Denne bloggen vil følge prosessen for masterprosjektet vårt våren 2014, og vil følge oss under prosessen både i Aalborg og i Uganda. Vi skriver vår masteroppgave på studiet Arkitektur og Design ved Universitetet i Aalborg, og har valgt å skrive masteroppgave innenfor temaet bistandsarkitektur og mulighetene i å designe arkitektur for barn i utviklingsland. Mer konkret; vi skal tegne en barnehage/samfunnssenter for lokalbefolkningen i slumområdet i Ugandas hovedstad Kampala med fokuset på å forme fysiske omgivelser som tilrettelegger og oppmuntrer til utvikling, læring og til å forme sin egen framtid og vei ut av fattigdom.

"Without education, development is a dream..."
- Francis D. Kère

Prosjektet vil ha et sterkt fokus på bæredyktighet innenfor flere felt og nivåer. Et sterkt ønske om å bruke arkitektur til å utdanne mennesker har tegnet opp retningslinjene for prosjektet; der vi vil bruke arkitektur til å både skape fysiske omgivelser for utdanning og utvikling, og for å utdanne lokalbefolkningen i miljø-tilpasset og bæredyktig byggeteknikk som kan bidra til å heve helse og levestandard.

Dette er et lite prosjekt med store ambisjoner om å inspirere andre til å oppdage potensialet bak bistandsarkitektur. Med denne bloggen håper vi også å inspirere andre arkitektstudenter til å bruke masteroppgaven til å utforske dette temaet, og kanskje kunne bidra til å gjøre en forskjell.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar